Εθελοντισμός για Έλληνες και Τούρκους: Project pathways 2017

Εθελοντισμός για Έλληνες και Τούρκους: Project pathways 2017
29 Ιουνίου – 9 Ιουλίου 2017  Καθαρισμός, σήμανση και χαρτογράφηση ενός μονοπατιού 3 χιλιομέτρων που οδηγεί στην κορυφή του βουνού και μετατροπή ... Read More

Ikaria’s ecosystem

Ikaria's ecosystem
Ikaria's wide range of geographical features favours climatic and telluric variation. From lush forests to rocky mountains to dense wetlands, Ikaria hosts a ... Read More

Project Pathways 2016

Project Pathways 2016
Project Pathways is an initiative of the Ikarian Centre to promote sustainable eco-tourism on the Greek island Ikaria ... Read More