Μάθετε Ελληνικά στο Ικαριακό Κέντρο


Στο Ικαριακό Κέντρο προσφέρουμε εντατικά μαθήματα Ελληνικής γλώσσας για ενήλικους εδώ και 20 χρόνια. Μαθήματα οργανώνονται από το 1995 στο ελληνικό νησί Ικαρία, από το Πάσχα μέχρι τον Νοέμβριο. Πρόσφατα προσφέρουμε μαθήματα στο Όσλο, την Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη και on-line. Αν θέλετε να μάθετε ελληνικά στην Ελλάδα, εγγραφείτε σε ένα από τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας που προσφέρουμε.
Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας τα οποία προσφέρουμε απευθύνονται σε:

-ενήλικες όλων των ηλικιών και επιπέδων γλωσσομάθειας που ενδιαφέρονται να αρχίσουν ή να βελτιώσουν τα ελληνικά τους
-καθηγητές αρχαίας ή νέας ελληνικής
-διερμηνείς και μεταφραστές.

Κάθε μάθημα συνδυάζεται με δραστηριότητες που κινητοποιούν τους μαθητές να εξασκήσουν τα ελληνικά τους και τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την χώρα και τους ανθρώπους της. Μερικά μαθήματα συνδυάζονται με εποχιακές αγροτικές δραστηριότητες, όπως το μάζεμα της ελιάς.

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε έξι επίπεδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Σε κάθε μάθημα δημιουργούνται μικρές τάξεις 2-8 μαθητών του ίδιου γλωσσικού επιπέδου. Ο μικρός αριθμός μαθητών ανά τάξη εγγυάται ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν αρκετό χρόνο να μιλήσουν μέσα σε κάθε μάθημα, για να εξασκήσουν το νέο λεξιλόγιο και συντακτικές δομές που διδάσκονται. Επίσης ο μικρός αριθμός ανά τμήμα μας βοηθάει ώστε το υλικό κάθε μαθήματος να προσαρμόζεται στις προσωπικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Έτσι οι μαθητές μας μπορούν να βελτιώσουν εντυπωσιακά τις ικανότητές τους στη χρήση της γλώσσας.

Η έδρα του Ικαριακού Κέντρου βρίσκεται στην Ικαρία, όπου ξεκινήσαμε τα μαθήματα ελληνικής για μη φυσικούς ομιλητές το 1995. Τα τελευταία χρόνια  οργανώνουμε επίσης μαθήματα εκτός Ικαρίας, σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, ανάλογα με την εποχή. Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τα μαθήματα στα οποία μπορείτε να εγγραφείτε.


Frequently asked | Μας ρωτάνε συχνά