Μαθήματα Ελληνικής από το Ικαριακό Κέντρο

Στο Ικαριακό Κέντρο προσφέρουμε εντατικά μαθήματα Ελληνικής γλώσσας για ενήλικους εδώ και 20 χρόνια. Μαθήματα οργανώνονται από το 1995 στο ελληνικό νησί Ικαρία, από το Πάσχα μέχρι τον Νοέμβριο. Πρόσφατα προσφέρουμε μαθήματα στο Όσλο, την Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη και on-line. Αν θέλετε να μάθετε ελληνικά στην Ελλάδα, εγγραφείτε σε ένα από τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας που προσφέρουμε.
Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας τα οποία προσφέρουμε απευθύνονται σε:

-ενήλικες όλων των ηλικιών και επιπέδων γλωσσομάθειας που ενδιαφέρονται να αρχίσουν ή να βελτιώσουν τα ελληνικά τους
-καθηγητές αρχαίας ή νέας ελληνικής
-διερμηνείς και μεταφραστές.

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας

Κάθε μάθημα συνδυάζεται με δραστηριότητες που κινητοποιούν τους μαθητές να εξασκήσουν τα ελληνικά τους και τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την χώρα και τους ανθρώπους της. Μερικά μαθήματα συνδυάζονται με εποχιακές αγροτικές δραστηριότητες, όπως το μάζεμα της ελιάς.

Οι τάξεις

Σε κάθε μάθημα δημιουργούνται μικρές τάξεις 2-8 μαθητών του ίδιου γλωσσικού επιπέδου. Ο μικρός αριθμός μαθητών ανά τάξη εγγυάται ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν αρκετό χρόνο να μιλήσουν μέσα σε κάθε μάθημα. Έτσι μπορούν να βελτιώσουν εντυπωσιακά τις ικανότητές τους στη χρήση της γλώσσας.

Επίπεδα

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε έξι επίπεδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Όμως το υλικό κάθε μαθήματος προσαρμόζεται στις προσωπικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Γιατί να παρακολουθήσω ένα μάθημα ελληνικών στο Ικαριακό Κέντρο;

Εκτός του μικρού αριθμού ανά τάξη, προτείνουμε ανεπιφύλακτα τα μαθήματά μας, για μια σειρά από λόγους:

  • Οι καθηγητές είναι Έλληνες, με εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
  • Σε όλα τα επίπεδα εξασκούνται όλες οι δεξιότητες (ακουστική κατανόηση, κατανόηση γραπτού, παραγωγή προφορικού – γραπτού λόγου).
  • Μεγάλη έμφαση δίνεται στην βελτίωση της ακουστικής ικανότητας και παραγωγής προφορικού λόγου
  • Γραμματική και λεξιλόγιο επίσης διδάσκονται με χρήση γλωσσικών παιχνιδιών και επικοινωνιακών ασκήσεων που έχουν παραχθεί από το Κέντρο για τις ανάγκες των εντατικών μαθημάτων μας.
  • Τέλος, σκοπός του Κέντρου είναι να μεταμορφώνει κάθε σεμινάριο στην Ελλάδα σε μια πολιτισμική εμπειρία: Στη διάρκεια των απογευματινών δραστηριοτήτων (συνεντεύξεις , projects , διαλέξεις, εκδρομές κλπ.) οι μαθητές θα μπορέσουν έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινωνία και θα μάθουν περισσότερα για την ζωή στην σύγχρονη Ελλάδα.