Μαθήματα ελληνικής στην Θεσσαλονίκη

Μαθήματα στην Θεσσαλονίκη μπορούν να οργανωθούν κάθε εποχή του έτους για ομάδες 4 ή περισσότερων μαθητών. Αν θέλετε να οργανώσουμε ένα μάθημα για την ομάδα σας στη Θεσσαλονίκη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
Ελάχιστη διάρκεια: 10 εντατικά μαθήματα σε 11 ημέρες, 3 ώρες/ημέρα. Επιπλέον ώρες δραστηριοτήτων (ξεναγήσεις σε μουσεία και περιηγήσεις στην πόλη, τάξεις συζήτησης, συμμετοχή σε εκδηλώσεις της πόλης) μπορούν επίσης να οργανωθούν.
Μαθητές/τάξη: 4-8 μαθητές.

Το μάθημα είναι προσανατολισμένο στις προσωπικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή και απευθύνεται σε ενήλικες σπουδαστές της νέας ελληνικής όλων των ηλικιών και επιπέδων (εντελώς αρχάριων, μέσων, προχωρημένων) που θέλουν να αρχίσουν ή να βελτιώσουν τα ελληνικά τους, καθηγητές αρχαίας ή νέας ελληνικής, διερμηνείς και μεταφραστές.

Οι καθηγητές είναι Έλληνες, νέοι, με εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. H γραμματική και το λεξιλόγιο διδάσκονται με χρήση κειμένων και βιβλίων του Κέντρου. Το μάθημα στοχεύει κυρίως στην εξάσκηση της ακουστικής ικανότητας και στον προφορικό λόγο. Το νέο υλικό (γραμματική και λεξιλόγιο) αφομοιώνεται από τους μαθητές με χρήση γλωσσικών παιχνιδιών και επικοινωνιακών ασκήσεων.

Ο μικρός αριθμός μαθητών ανά τάξη (4-8) εγγυάται ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν αρκετό χρόνο να μιλήσουν μέσα σε κάθε μάθημα και να βελτιώσουν εντυπωσιακά τις ικανότητές τους στη χρήση της γλώσσας. Οι μαθητές στη διάρκεια των μαθημάτων θα μπορέσουν ν’ ανακαλύψουν άγνωστες πτυχές της σύγχρονης Ελλάδας, μέσα από τραγούδια, μουσικές, συζητήσεις, διαλέξεις και αναλήψεις εργασιών

Διαμονή

Οι μαθητές πρέπει να φροντίσουν μόνοι τους για τη διαμονή τους στην Θεσσαλονίκη.


Frequently asked | Μας ρωτάνε συχνά