Μπορώ να εγγράφω για ένα μήνα ή περισσότερο;

Καθώς προσφέρουμε ένα εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μη-κατοίκους της Ελλάδας, τα μαθήματα οργανώνονται σε ενότητες 10 μαθημάτων. Κάθε ενότητα διαρκεί 11 ή 12 ημέρες και περιλαμβάνει 10 ημέρες μαθημάτων, συν μία ή δύο ελεύθερες ημέρες, όπου συνήθως διοργανώνουμε εκδρομές και δραστηριότητες. Ωστόσο, κάποιος είναι ευπρόσδεκτος να εγγραφεί σε περισσότερες από μια ενότητες στη σειρά και να συνεχίσει τα μαθήματά του για 20, 30 ή περισσότερες ημέρες. Κάποιος είναι επίσης ευπρόσδεκτος να συνεχίσει στις πρώτες 5 ημέρες της επόμενης ενότητας. Τα δίδακτρα για κάθε επιπλέον ενότητα μειώνονται κατά -20%.

Αν στο πρόγραμμα δεν υπάρχει μια επόμενη ενότητα, οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν σε ιδιαίτερα μαθήματα (ένας δάσκαλος – ένας μαθητής). Ιδιαίτερα μαθήματα προσφέρονται σε ενότητες 5 μαθημάτων σε 5 ημέρες (2 ώρες διδασκαλίας / ημέρα, 10 ώρες συνολικά / ενότητα). Δεν προσφέρονται επιπλέον δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των ιδιαίτερων μαθημάτων.


Frequently asked | Μας ρωτάνε συχνά