Μαθήματα 11 ημερών

  • 1- 4 μαθητές / τμήμα
  • Ομοιογενείς τάξεις
  • 26,6 διδακτικές ώρες σε 11 ημέρες (120 λεπτά / ημέρα)
  • Τις Κυριακές δεν δίνονται μαθήματα. Το Σάββατο είναι εργάσιμη μέρα
  • Δραστηριότητες: περιλαμβάνουν διαλέξεις και προβολές, μαθήματα μαγειρικής, παραδοσιακού χορού, εκμάθηση τραγουδιών, εκδρομές και επισκέψεις σε επαγγελματίες και οικογένειες, όπου οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητες της οικογένειας (κηπουρική, μαγειρική, τάισμα των ζώων κτλ.).
  • Χαμηλά δίδακτρα για νέους (κάτω των 35 ετών)
  • Μπορείτε να εγγραφείτε σε περισσότερα του ενός μαθημάτων στη σειρά.