Γιατί να παρακολουθήσω ένα μάθημα ελληνικών στο Ικαριακό Κέντρο;

Εκτός του μικρού αριθμού ανά τάξη, προτείνουμε ανεπιφύλακτα τα μαθήματά μας, για μια σειρά από λόγους:

  • Οι καθηγητές είναι Έλληνες, με εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
  • Σε όλα τα επίπεδα εξασκούνται όλες οι δεξιότητες (ακουστική κατανόηση, κατανόηση γραπτού, παραγωγή προφορικού – γραπτού λόγου).
  • Μεγάλη έμφαση δίνεται στην βελτίωση της ακουστικής ικανότητας και παραγωγής προφορικού λόγου
  • Γραμματική και λεξιλόγιο επίσης διδάσκονται με χρήση γλωσσικών παιχνιδιών και επικοινωνιακών ασκήσεων που έχουν παραχθεί από το Κέντρο για τις ανάγκες των εντατικών μαθημάτων μας.
  • Τέλος, σκοπός του Κέντρου είναι να μεταμορφώνει κάθε σεμινάριο στην Ελλάδα σε μια πολιτισμική εμπειρία: Στη διάρκεια των απογευματινών δραστηριοτήτων (συνεντεύξεις , projects , διαλέξεις, εκδρομές κλπ.) οι μαθητές θα μπορέσουν έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινωνία και θα μάθουν περισσότερα για την ζωή στην σύγχρονη Ελλάδα.

Frequently asked | Μας ρωτάνε συχνά