Μαθήματα ελληνικών

/ Μαθήματα ελληνικών

Στο Ικαριακό Κέντρο προσφέρουμε στο νησί της Ικαρίας εντατικά μαθήματα Ελληνικής γλώσσας για ξενόγλωσσους. Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε επίσης μαθήματα σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, ανάλογα με την εποχή. Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας τα οποία προσφέρουμε απευθύνονται σε:

  • καθηγητές αρχαίας ή νέας ελληνικής,
  • αρχαιολόγους και κλασικιστές,
  • διερμηνείς και μεταφραστές,
  • καθώς και σε ενήλικες όλων των ηλικιών και επιπέδων γλωσσομάθειας που ενδιαφέρονται να αρχίσουν ή να βελτιώσουν τα ελληνικά τους

Τα μαθήματα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ τύπου διαλέξεων, όπου ο καθηγητής μεταφράζει το λεξιλόγιο και εξηγεί θεωρητικά τις γραμματικές δομές. Κάθε μάθημα συνδυάζεται με δραστηριότητες που κινητοποιούν τους μαθητές να εξασκήσουν τα ελληνικά τους και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στη χρήση της γλώσσας γρήγορα και αποτελεσματικά. Τα κείμενα των μαθημάτων καθώς και διάφορες δραστηριότητες που οργανώνονται μετά τις ώρες των μαθημάτων βοηθούν τους μαθητές μας να εμπλουτίσουν επίσης τις γνώσεις τους για την χώρα και τους ανθρώπους της. Μερικά μαθήματα που γίνονται στην Ικαρία συνδυάζονται με εποχιακές αγροτικές δραστηριότητες, όπως το μάζεμα της ελιάς.

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε έξι επίπεδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Σε κάθε μάθημα δημιουργούνται μικρές τάξεις από 1 έως 4 μαθητές.  Ο μικρός αριθμός μαθητών ανά τάξη εγγυάται ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν αρκετό χρόνο να μιλήσουν μέσα σε κάθε μάθημα, για να εξασκήσουν το νέο λεξιλόγιο και συντακτικές δομές που διδάσκονται. Επίσης ο μικρός αριθμός ανά τμήμα μας βοηθάει ώστε το υλικό κάθε μαθήματος να προσαρμόζεται στις προσωπικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Έτσι οι μαθητές μας μπορούν να βελτιώσουν εντυπωσιακά τις ικανότητές τους στη χρήση της γλώσσας.

Γιατί να παρακολουθήσω ένα μάθημα ελληνικών στο Ικαριακό Κέντρο;

  • Οι καθηγητές είναι Έλληνες, με εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
  • Σε όλα τα επίπεδα εξασκούνται όλες οι δεξιότητες (ακουστική κατανόηση, κατανόηση γραπτού, παραγωγή προφορικού – γραπτού λόγου).
  • Μεγάλη έμφαση δίνεται στην βελτίωση της ακουστικής ικανότητας και παραγωγής προφορικού λόγου
  • Γραμματική και λεξιλόγιο επίσης διδάσκονται με χρήση γλωσσικών παιχνιδιών και επικοινωνιακών ασκήσεων που έχουν παραχθεί από το Κέντρο για τις ανάγκες των εντατικών μαθημάτων μας.
  • Τέλος, σκοπός του Κέντρου είναι να μεταμορφώνει κάθε σεμινάριο στην Ελλάδα σε μια πολιτισμική εμπειρία: Στη διάρκεια των απογευματινών δραστηριοτήτων (συνεντεύξεις , projects , διαλέξεις, εκδρομές κλπ.) οι μαθητές θα μπορέσουν έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινωνία και θα μάθουν περισσότερα για την ζωή στην σύγχρονη Ελλάδα.