Μαθαίνοντας ελληνικά στην Ελλάδα – Mέθοδος διδασκαλίας

Learning Greek in Greece, island Ikaria
Από το 1995 προσφέρουμε μαθήματα ελληνικής για όλα τα επίπεδα σε μια ορεινή τοποθεσία, στο νησί της Ικαρίας. Στα μαθήματα έχουν συμμετάσχει πολλοί διερμηνείς και μεταφραστές, διπλωμάτες, φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίων και κλασσικιστές. Παρόλα αυτά, η ατμόσφαιρα στα μαθήματα είναι εξαιρετικά φιλική και καθόλου επίσημη. Οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από ένα πλήθος γλωσσικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων.

Εκμάθηση ελληνικών στην Ελλάδα, με την μέθοδό μας σημαίνει:

  • Οι καθηγητές ενθαρρύνουν τους μαθητές μας να εξασκήσουν μέσα στην τάξη αυτό που κάθε φορά μαθαίνουν και μιλούν όσο το δυνατό λιγότερο
  • Ο καθηγητής α) παρουσιάζει το υλικό (λέξεις ή λέξεις και γραμματική) β) ενθαρρύνει τους μαθητές να μιλήσουν χρησιμοποιώντας ΑΥΤΟ το υλικό γ) διορθώνει τα λάθη.
  • 1 έως 4 μαθητές ανά τάξη.  Έτσι κάθε μαθητής έχει χρόνο να μιλήσει και να διορθωθεί από τον καθηγητή του. Επιπλέον προσπαθούμε κάθε τάξη να αποτελείται από μαθητές που έχουν λίγο πολύ τις ίδιες ανάγκες και μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο.
  • Καθημερινά οι μαθητές παίρνουν εργασίες για το σπίτι  (ασκήσεις ακρόασης και γραφής, εργασία σε έργα και προετοιμασία σύντομων διαλέξεων στα ελληνικά) και πρέπει να αφιερώσουν τουλάχιστον 2 ώρες για να δουλέψουν με αυτές τις εργασίες, μετά τις ώρες του μαθήματος.
  • Η επαφή με τα ελληνικά δεν σταματάει μετά το μάθημα. Οι καθηγητές και οι μαθητές δημιουργούν μια μικρή κοινότητα που “ζει” μαζί και συνεχίζει να μιλάει ελληνικά μετά το μάθημα.
  • Το περιβάλλον είναι αληθινά φιλικό. Κανένας λόγος για άγχος ή κάθε είδους τυπικότητα. Γιατί τελικά, η μάθηση είναι παιχνίδι και ευχαρίστηση!

Τι κάνει τα μαθήματά μας πραγματικά εντατικά;

Σε κάθε μάθημα προσπαθούμε να “σπρώξουμε” τους μαθητές μας στα όρια που μπορούν να μάθουν.  Έτσι το μάθημα όσο το δυνατόν πιο εντατικό μπορεί να γίνει. Το αποτέλεσμα είναι όλοι οι μαθητές να βελτιώνουν το επίπεδό τους όσο μπορούν. Συνήθως μετά από ένα μάθημα 10 ημερών έχουν μια θεαματική βελτίωση. Για παράδειγμα, τα πιο κάτω βίντεο είναι “παραστάσεις” τμημάτων αρχαρίων. Τα έργα γράφτηκαν και παίχτηκαν από τους ίδιους τους μαθητές. Κανείς από αυτούς δεν είχε γνώσεις ελληνικών πριν παρακολουθήσουν ένα μάθημα δύο εβδομάδων στην Ικαρία. Μετά από δύο εβδομάδες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν με ικανοποιητικό τρόπο ένα βασικό λεξιλόγιο (περίπου 300 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων 50 ρημάτων στον ενεστώτα, τον αόριστο και τον μέλλοντα). Το αποτέλεσμα:
[:]