Από ένα μάθημα μαγειρικής και παραδοσιακών χορών

Μαγειρεύουμε μαζί φαγητά από την Ελλάδα και μαθαίνουμε να χορεύουμε παραδοσιακούς χορούς από την Ικαρία.