Μαθήματα ελληνικής γλώσσας online

Online Μαθήματα ελληνικής για αρχάριους,
Οκτ.-Δεκ. 21

Απευθύνεται σε μαθητές που μπορούν να διαβάσουν να γράψουν και να μιλήσουν λίγο ελληνικά, αλλά έχουν μεγάλες δυσκολίες στην προφορική επικοινωνία και στην γραμματική (δεν μπορούν να σχηματίσουν φράσεις του τύπου “θέλω να αγοράσω μια εφημερίδα” (επίπεδο Α1).

Μετά την εγγραφή σας στο μάθημα πρέπει να συμπληρώστε ένα τεστ για να εκτιμήσουμε το επίπεδό σας και τις ανάγκες σας σε λεξιλόγιο / γραμματική.

Διάρκεια: 10 εβδομάδες, από 11 Οκτωβρίου – 18 Δεκ. 2021

Βίντεο-συναντήσεις:  κάθε Σάββατο στις 10:00 – 12:00 (ώρα Ελλάδας). Πρώτη συνάντηση Σάββατο 16 Οκτ. τελευταία συνάντηση Σάββατο 18 Δεκ. Αριθμός μαθητών ανά συνάντηση: από 3 μέχρι 5

Ασύγχρονη διδασκαλία: Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα ασύγχρονα, χωρίς συμμετοχή σε βίντεο συναντήσεις

Κόστος195  Ευρώ (ασύγχρονη διδασκαλία), 400 Ευρώ (με συμμετοχή σε βίντεο συναντήσεις)

Δωρεάν δοκιμαστική περίοδος: 2 εβδομάδες


Εγγραφή