Τα όντα της Μαρίας

[:el] Οι μαθητές μας μιλάνε για τα μαθήματα και την εμπειρία…

[:el] Οι μαθητές μας μιλάνε για τα μαθήματα και την εμπειρία τους στο Ικαριακό κέντρο. [:]

[:en] Our students talk about the courses and their experience at the Ikarian centre. [:]

 [:]