Παραδοσιακοί χοροί

Μαθαίνουμε να χορεύουμε παραδοσιακούς χορούς από την Ικαρία και άλλα νησιά.

Καβαντορίτικος:

Συρτός:

Ικαριώτικος: