Κατεβήκαμε το μονοπάτι από το Ικαριακό Κέντρο στο Καραβόσταμο όπου και απολαύσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι