11 μέρες εμβύθισης στην ελληνική γλώσσα

11 μέρες εμβύθισης στην ελληνική γλώσσα

11 μέρες εμβύθισης στην ελληνική γλώσσα Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βασικούς ή προχωρημένους χρήστες (Β1-C1) της ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι μπορούν, έστω με δυσκολία, να επικοινωνήσουν στα ελληνικά. ΔΕΝ απευθύνεται σε όσους δεν μπορούν να σχηματίσουν τους χρόνους των ρημάτων, έτσι δεν μπορούν να μιλήσουν για σχέδιά τους στο μέλλον ...
Περισσότερα...