Όροι και συνθήκες

Για να συμμετέχετε σε κάποια από τις ημερήσιες δραστηριότητες που οργανώνει ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ και το Ικαριακό Κέντρο, πρέπει να συμφωνείσετε με τους ακόλουθους όρους και συνθήκες:

Αν ακυρώσετε τη συμμετοχή σας
Το κόστος συμμετοχής επιστρέφεται αν ακυρώσετε 7 ημέρες πριν το εργαστήριο. Μετά από αυτή την προθεσμία, δεν γίνεται επιστροφή των χρημάτων.

Αποποίηση ευθύνης
Η αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΔΙΑΛΟΓΟΣ ή και το Ικαριακό κέντρο, καθώς εργαζόμενοι, εθελοντές ή τρίτοι συνδιοργανωτές δραστηριοτήτων, δεν ευθύνονται για τυχόν τραυματισμούς ή ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη μετακίνηση προς και από μια δραστηριότητα ή για τυχόν τραυματισμούς ή ατυχήματα πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά τις δραστηριότητες. Εάν εγγραφείτε και συμμετέχετε σε μια δραστηριότητα αναγνωρίζετε ότι το κάνετε ελεύθερα, και εθελοντικά και αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους τραυματισμών και ζημιών που μπορεί να προκύψουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις δραστηριότητες.  Συμφωνείτε ότι η συμφωνία αυτή είναι δεσμευτική για τον εαυτό σας, καθώς και τους κληρονόμους σας.  Επιπλέον, αν μαζί σας εγγραφτηκαν στην δραστηριότητα άλλα άτομα , αναγνωρίζετε ότι αυτοί έχουν επίγνωση αυτής της απαλλαγής από την ευθύνη, και ότι επίσης ελεύθερα και οικειοθελώς αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους τραυματισμών και ζημιών και συμφωνούν να συμμετέχουν, με αυτούς τους όρους, στην δραστηριότητα. Σε περίπτωση που το υπογράφετε για λογαριασμό ανηλίκων, έχετε πλήρη νομική εξουσία για να το πράξετε.