Μάθημα ελληνικής λογοτεχνίας

Συμμετέχετε στο μάθημα ελληνικής λογοτεχνίας που δίνεται στην ελληνική γλώσσα…

[:en]Greek literature course for non-native speakers{:el]Μάθημα ελληνικής λογοτεχνίας για ξένους[:]

Συμμετέχετε στο μάθημα ελληνικής λογοτεχνίας που δίνεται στην ελληνική γλώσσα για να βελτιώστε τις γλωσσικές σας δεξιότητες και εμπλουτίστε τις γνώσεις σας για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Το μάθημα απευθύνεται σε ενήλικες, χρήστες της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, που έχουν την ικανότητα να καταλάβουν ένα λογοτεχνικό κείμενο στα ελληνικά και μπορούν να εκφράσουν την γνώμη τους πάνω σε αυτό, ακόμα και αν χρειάζονται την βοήθεια λεξικού.

Τα κείμενα θα σταλούν στους μαθητές τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα εξετάσουμε αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα και ποιήματα που έχουν επιλεγεί από την ελληνική λογοτεχνία των αρχών – μέσων του 20ού αιώνα. Ο στόχος του μαθήματος είναι τόσο ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου όσο και η βελτίωση των εκφραστικών δυνατοτήτων του κάθε μαθητή, καθώς και η γνωριμία με Έλληνες συγγραφείς και τάσεις στην ελληνική λογοτεχνία. Η καλύτερη κατανόηση του κοινωνικού και πολιτικού υποβάθρου της εποχής που γράφτηκαν τα κείμενα είναι ένα επιπλέον σημαντικό όφελος.

  • 10 μαθήματα σε 10 ημέρες, (40 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών, χωρίς επιπλέον δραστηριότητες).
  • 4-10 μαθητές σε μια τάξη.
  • Τοποθεσία:  Αρέθουσα, Ικαρία, https://goo.gl/maps/Tg2toQvWfCR2
  • Δίδακτρα: 1090€ (περιλαμβάνει διαμονή στον ξενώνα του Κέντρου, σε ιδιαίτερο δωμάτιο).

Πιο συγκεκριμένα, στο μάθημα ελληνικής λογοτεχνίας:

  • Εξετάζουμε την ιστορική περίοδο συγγραφής του έργου και βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα
  • Επεξεργαζόμαστε τα γλωσσικά εργαλεία του συγγραφέα, συζητάμε το θέμα του κειμένου και κάνουμε διάλογο για τις πιθανές ερμηνείες της κάθε ανάγνωσης.
  • Εξετάζουμε την σχέση της γλώσσας του κειμένου με την ιστορική περίοδο έτσι καταλαβαίνουμε την εξέλιξη της
  • Μελετάμε το λεξιλόγιο, τις ιδιωματικές εκφράσεις, τις παροιμίες, τα λογοτεχνικά σχήματα και τις συντακτικές ιδιαιτερότητες.
  • Οι μαθητές αναπτύσσουν τις δικές τους σκέψεις που έκαναν διαβάζοντας το κείμενο, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο και τα άλλα γλωσσικά εργαλεία που έμαθαν μέσω της μελέτης του κειμένου. Επίσης αναλαμβάνουν σχετικά project και εργασίες.

Ο καθηγητής

Κρίτωνας Ηλιόπουλος

Ο Κρίτωνας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, αποφοίτησε από τη Σχολή Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας και κατόπιν βιοπορίστηκε ασκώντας διάφορα επαγγέλματα. Μετοίκησε για πέντε χρόνια στο Σάο Πάουλο της Βραζιλίας και τώρα ζει στην Αθήνα.

Μεταφράζει ανελλιπώς λογοτεχνία (αλλά όχι μόνο) από Ισπανικά και από Πορτογαλικά. Στην Ελλάδα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 65 μεταφράσεις του. Έχει μεταφράσει έργα πολλών συγγραφέων από Ισπανία, Λατινική Αμερική και Πορτογαλία, πχ Carlos Fuentes, Miguel Delibes, Roberto Bolaño, Paco Ignacio Taibo II, Daniel Chavarria, Cesar Aira και άλλων.

Έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μετάφρασης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και στο ΕΚΕΜΕΛ. Επίσης διοργάνωσε και δίδαξε σε σεμινάρια ελληνικής γλώσσας,ιστορίας και πολιτισμού στον οργανισμό ARETÉ , στο Σαο Πάουλο της Βραζιλίας.

Συγγράφει άρθρα και ασχολείται με την κοινωνιολογία και την ιστορία της Λατινικής Αμερικής.

Εγγραφή

Δεν γίνονται νέες εγγραφές για το μάθημα.