βιβλίο εντυπώσεων

βιβλίο εντυπώσεων

Ξεφύλλισε το χειρόγραφο βιβλίο εντυπώσεων του Κέντρου (.pdf). Δείτε περισσότερες κριτικές πιο κάτω ... Read More
Lessons in language and life on the Greek island of Ikaria

Lessons in language and life on the Greek island of Ikaria

By Anna Hestler January 31, 2013 At a mini-market on the Greek island of Ikaria, I study the labels on various items, trying to decipher their meaning. It’s been three days since I left my Greek husband back in New York and dove headfirst into a local language immersion course. I’m ... Read More

(no title)

What can I say about my experience that nobody has already expressed? For me, when the time came to leave, I couldn’t remember what life was like anywhere else in the world. But that’s just it… in Ikaria, you are able to forget the world and focus on what it ... Read More

May 2018

Una bellissima esperienza in un posto magico. Due settimane di corso intensivo con Mihali a Ikaria valgono come un anno di lezioni private ma, in più, in una cornice straordinaria come quella di un paesino sperduto nella natura in un’isola dell’Egeo. Grazie, ευχαριστώ πολύ !Alberto (Trieste, Italy) ... Read More

There are places where one stays and places that stay in one

Send by María Teresa Montaño Martín - Find María Teresa Montaño Martín at social media http://www.facebook.com/mariateresa.montanomartin I attended classes in September 2017 and I really enjoyed the experience. I never thought that in just two weeks you could learn a lot, thanks to the great organization and the great professionalism ... Read More
Loading...