Μαθήματα ελληνικής – εγγραφή

Προσφέρονται τρία διαφορετικά είδη μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ανάλογα με τις δεξιότητες των μαθητών: Για εντελώς αρχάριους, βασικά ελληνικά και περισσότερα ελληνικά. Στα μαθήματα “βασικά ελληνικά” και “περισσότερα ελληνικά” οι μαθητές χωρίζονται σε διαφορετικές τάξεις, ανάλογα με τις ικανότητές τους στη χρήση της γλώσσας και στην γρήγορη ή πιο αργή αφομοίωση της νέας γνώσης που προσλαμβάνουν στα μαθήματα. Κάθε τάξη αποτελείται από το πολύ 4 μαθητές. Αν δεν είστε σίγουροι για το μάθημα που πρέπει να εγγραφείτε, επικοινωνήστε μαζί μας 

Δείτε το πρόγραμμα στο παρακάτω ημερολόγιο. Σημειώνουμε διαφορετικά μαθήματα με διαφορετικά χρώματα, όπως φαίνεται παρακάτω. “Περισσότερα & Βασικά Ελληνικά” σημαίνει ότι δίνουμε και τα δύο μαθήματα ταυτόχρονα. Για νπερισσότερες λεπτομέρειες για κάθε μάθημα και να στείλετε τη φόρμα εγγραφής, ακολουθήστε τους συνδέσμους που δίνονται στην πλαϊνή στήλη ή παρακάτω, σε αυτήν τη σελίδα.

Check-in/out
Βασικά ελληνικά
Περισσότερα ελληνικά
Βασικά και περισσότερα ελληνικα
Αρχάριοι & πεζοπορίες
Αρχάριοι & μάζεμα ελιάς
literature
Γεμάτο
Κλειστό / Άλλα μαθήματα
ΚΔΤΤΠΠΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Μάιος 2024
ΚΔΤΤΠΠΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Διαλέξτε μάθημα και εγγραφείτε:

(νέο) Για μαθητές που δεν μπορούν να γράψουν και να διαβάσουν σύντομα κείμενα ούτε μπορούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στα ελληνικά. Τα μαθήματα μπορούν να συνδυαστούν με πεζοπορίες στα βουνά της περιοχής Λεπτομέρειες, πρόγραμμα και εγγραφή…

Για μαθητές που τουλάχιστον μπορούν να διαβάσουν, να γράψουν και να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στα ελληνικά, αλλά έχουν μεγάλες δυσκολίες επικοινωνήσουν σε καθημερινές καταστάσεις και να περιγράψουν κάτι που έγινε στο παρελθόν ή θα κάνουν στο μέλλον. Λεπτομέρειες, πρόγραμμα και εγγραφή…

Για μαθητές που μπορούν να επικοινωνήσουν σε καθημερινές καταστάσεις να περιγράψουν με σχετική ευκολία κάτι που έκαναν στο παρελθόν ή θα κάνουν στο μέλλον. Λεπτομέρειες, πρόγραμμα και εγγραφή…

Μάθημα λογοτεχνίας για μαθητές νέας ελληνικής. Λεπτομέρεις και εγγραφή