Ελληνική ζωγραφική του 19ου και 20ου αιώνα
Greek painting of the 19th and 20th century

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Πότε; Κυριακή 19 Ιουλίου, 17:00 – 18:30 (ελληνική ώρα) – αναβάλλεται
In Greek / Στα ελληνικά

 

Ζητούμε συγγνώμη αλλά η παρουσίαση πρέπει να αναβληθεί για το μέλλον. Θα ενημερωθείτε για τη νέα ημερομηνία μ’ ένα σύντομο email αν κάνετε εγγραφή στην παρουσίαση.  Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί επίσης εδώ.
We apologize, as the presentation must be postponed for the future, due to different technical problems. You will be notified of the new date by a short email if you subscribe to this presentation. The new date will be announced here as well.

Παρουσιάζουμε εικόνες με γνωστούς πίνακες Ελλήνων ζωγράφων και μιλάμε για τη ζωή, το έργο τους και την εποχή τους. Συζήτηση στα ελληνικά

Για να συμμετέχετε, πρέπει να πάρετε αυτό το μάθημα, αφού πρώτα κάνετε login στο site.

 

Leave a Reply