Μάθημα μαγειρικής και παραδοσιακών χορών

Greek language lesson in Ikaria - September 2018

Μαγειρεύουμε μαζί φαγητά από την Ελλάδα και μαθαίνουμε να χορεύουμε παραδοσιακούς χορούς από την Ικαρία.